Skjold Antik

cropped-Skjoldbjælke

+45 40 14 34 97

Hvornår er et dødsbo skattepligtigt?

Når en person går bort, kan der opstå skatteforpligtelser på dødsboet afhængigt af størrelsen af den afdødes nettoformue. Et dødsbo bliver skattepligtigt, hvis afdødes nettoformue på dødsdagen overstiger 3.160.900 kr. i 2023, en stigning fra 3.070.100 kr. i 2022.

Hvad er dødsboskat?

Dødsboskat er en specifik skattekategori, der pålægges de ejendele og værdier, som en afdød person efterlader. Denne skat er på 15 % af den del af formuen, der overstiger det fastsatte beløb for det pågældende år, hvilket for 2023 er 3.160.900 kr.

Hvornår er dødsboet skattepligt?

Når man arver, er det vigtigt at være opmærksom på, at dødsboet har en skatteforpligtelse. Med en skattesats på 15 % af den overskydende formue kan denne skat være betydelig. Dette kan påvirke beslutningen om, hvad man skal gøre med boet, og hvordan man skal håndtere de forskellige aktiver.

Beregning af dødsboskat

For at beregne dødsboskatten kan man følge en simpel formel:
Dødsboskat = (nettoformue – 3.160.900 kr.) * 15 %
Det er vigtigt at tage højde for alle aktiver og gæld i dødsboet for at opnå en nøjagtig beregning.

Hvilke aktiver i et dødsbo er relevante for skatten

Praktisk talt alle aktiver i et dødsbo er skattepligtige. Dette inkluderer både personlige ejendele som boliger, biler, smykker og bankkonti, samt erhvervsrelaterede aktiver som driftsmidler, varelager, aktier og obligationer.

Aktiver, der er undtaget fra dødsboskatten

Selvom de fleste aktiver er skattepligtige, er der nogle specifikke undtagelser:

  • Ejendomme erhvervet før 1985.
  • Ejendomme erhvervet før 1978, arvet fra en nærtstående.
  • Ejendomme erhvervet efter 1978 og arvet fra en nærtstående, forudsat at ejendommen har været i afdødes besiddelse i mindst tre år.
  • Livsforsikringer og pensioner.

Hvad har du lært om betaling af skat i et dødsbo?
At håndtere skatteforpligtelser i et dødsbo kan være en kompleks opgave. Det er essentielt at forstå skattereglerne, så man kan navigere korrekt gennem processen. Dødsboskatten er sat til 15 % af den overskydende formue, og mens mange aktiver er skattepligtige, er der specifikke undtagelser, som kan reducere skattebyrden.

Rydning af dødsbo

Søren Skjold

Over 25 års erfaring i rydning af dødsboer og en høj ekspertise i vurdering- og køb af antikviteter

Scroll to Top