4. januar 2015

Dødsboer

Vi giver tilbud på alle typer dødsboer, fra rydning af boer uden værdi
– til køb af større boer med kostbart og usædvanligt indbo/effekter.

Indarbejdede rutiner, effektivitet og punktlighed er centralt i vores service.

Vores ekspertise er baseret på erfaring fra opkøb af flere tusinde dødsboer.


Dødsbo

Opgaver bliver løst ud fra det princip at det skal ske problemfrit og økonomisk mest hensigtsmæssigt.

Der er således kun brug for én aktør til løsning af samtlige opgaver i forbindelse med et dødsbo.

Drejer det sig om større ejendomme/virksomheder, kan vi i samarbejde med den ansvarlige leder

udarbejde en handlingsplan for rydningen, hvilket ofte kan betyde store besparelser.


 •  Hurtig rydning altid til aftalt tid.
 • Særlige forhold behandles efter aftale.
 • Fejning og støvsugning.
 • Yderligere rengøring efter aftale.
 • Uautoriserede el-installationer nedtages.
 • Søm, skruer, beslag, gardiner, gardinstænger fjernes.
 • Hvad der iøvrigt skæmmer ejendommen og/eller forringer salgsbarheden bliver fjernet.
 • Lejligheden/ejendommen afleveres klar til håndværker eller ny lejer/ejer.
 • Mangeårigt samarbejde med advokater/boligselskaber har vist os præcis hvilken standard der forventes.
 • Bortskaffelse af alle typer affald.
 • Vedligeholdelse indtil boet er færdigbehandlet/ejendommen solgt.
 • Transport af effekter.

Vores erfaring gør at vi finder de hensigtsmæssige løsninger!